เบาะลมนิรภัย

เบาะลมนิรภัย

เคลื่อนย้ายชีวิตออกห่างจากอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินในขณะที่มีคนที่คุณห่วงใยติดอยู่ในอาคาร ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เท่านั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

เบาะกู้ภัยเคลื่อนที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือในกรณีอื่นๆ เพื่อรองรับบุคคลที่อาจจะผลักตกลงจากที่สูงลงสู่พื้นด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกกับการเคลื่อนที่ มีให้เลือกทั้ง 2 ขนาด

  • ขนาดเล็ก
  • ขนาดใหญ่
เบาะลมนิรภัย

เบาะลมแบบที่ใช้แบบท่ออัดอากาศขนาดใหญ่ (Fan)

เบาะกู้ภัยเคลื่อนที่ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อรองรับบุคคลที่อาจจะพลัดตกลงจากที่สูงลงสู่พื้น ด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกกับการเคลื่อนที่

อุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ที่อพยพออกจากอาคารสูงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือสถานการณ์ร้ายแรง ด้วยเบาะลมจาก Seohan รองรับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วยให้เราเคลื่อนตัวออกจากอาคารสูงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือสถานการณ์ร้ายแรงได้อย่างปลอดภัย

เบาะลมแบบที่ใช้แบบท่ออัดอากาศขนาดเล็ก (Cylinder)

เบาะกู้ภัยเคลื่อนที่ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือในกรณีอื่น ๆ เพื่อรองรับบุคคลที่อาจจะพลัดตกลงจากที่สูงลงสู่พื้น ด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ใช้งานง่ายและสะดวกกับการเคลื่อนที่

อุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อใช้ช่วยเหลือผู้ที่อพยพออกจากอาคารสูงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือสถานการณ์ร้ายแรง ด้วยเบาะลมจาก Seohan รองรับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ฉุกเฉินช่วยให้เราเคลื่อนตัวออกจากอาคารสูงในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือสถานการณ์ร้ายแรงได้อย่างปลอดภัย

เบาะลมนิรภัย

วิธีใช้งานเบาะลมนิรภัย

1. เคลื่อนย้ายเบาะกู้ภัยไปยังที่ที่เกิดเหตุหรือใกล้บริเวณเพลิงไหม้

2. กางเบาะกู้ภัยออก

3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งตัวถังและวาล์ว

4. สามารถเริ่มใช้งานเบาะกู้ภัยได้เลย

Exhibition of Rescue Mission during the Counter-Terrorist Training at Incheon Airport in the preparation for G20 Summit

ภารกิจกู้ภัยฝึกต่อต้านผู้ก่อการร้ายที่สนามบินอินชอน ในการเตรียมตัวสำหรับการประชุมสุดยอด G20