"Your Fire Safety is Our Priority"

SEOHAN F&C is the leading company in the fire safety manufacturing business protecting people and from diverse disasters. With the catch phrase of [Best-products, Best Service].

We are leading the domestic market and expanding into international market. We are adjusting to the future oriented construction trend and also doing our best to the best quality products.

เราคือผู้นำบริษัทชั้นนำและเป็นผู้นำทางด้านธุรกิจการผลิตเพื่อความปลอดภัยทางด้านอัคคีภัย และเรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดมาสู่คุณในเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำตลาดในประเทศ

เรามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดมาสู่คุณไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะมีเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้นก็ตาม อีกทั้งเรายังเป็นผู้นำตลาดในประเทศและยังขยายสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศ มุ่งเน้นการก่อสร้างและยังทำอย่างต่อเนื่องให้ดีที่สุด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด

รอกหนีไฟ ทางหนีไฟ

OUR PRODUCT

รอกหนีไฟ

รอกหนีไฟคืออุปกรณ์ช่วยชีวิต!! ช่วยคุณเคลื่อนย้ายชีวิตออกห่างจากอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินในขณะที่มีคนที่คุณห่วงใยติดอยู่ในอาคาร โดยสามารถใช้ รอกหนีไฟ โรยตัวจากอาคารลงสู่ชั้นล่างอย่างทันเวลาและปลอดภัย

รอกหนีไฟ คือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตท่านและคนที่ท่านรักจากเพลิงไหม้ ที่มีเข็มขัดนิรภัย 2 ด้าน โดยในชุดอุปกรณ์ ประกอบด้วย

 1. กล่องเก็บอุปกรณ์
 2. ห่วงยึด
 3. อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
 4. เข็มขัดนิรภัย
 5. เชือก
 6. ล้อเก็บเชือก
 7. อุปกรณ์ยึดติดกับผนัง
อุปกรณ์หนีไฟ
วิธีใช้งานรอกหนีไฟ

การใช้อุปกรณ์รอกหนีไฟ

 • ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เท่านั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอัตรายได้
 • รอกหนีไฟ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก. เท่านั้น

การทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัย Korea Institute of Fire Industry & Technology

 • ผ่านการทดสอบโดยสถาบันความปลอดภัย
 • ติดตั้งง่าย
 • พร้อมใช้งาน
 • นำคนที่ท่านรักสู่พื้นที่ปลอดภัย

วิธีใช้อุปกรณ์รอกหนีไฟ

1. นำห่วงล็อค  ล็อคให้ติดกับกำแพงด้านใน แล้วยื่นด้านที่มีตัวรอกออกมานอกหน้าต่าง

2. เชื่อมต่อสายของรอกให้ผูกติดกับห่วงให้เรียบร้อย

3. โรยเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่าง

4. สวมเข็ดขัดนิรภัยไว้ใต้แขนให้เข็มขัดรัดรอบอกรูดตัวล๊อคเข้ามาให้สุด

5. โรยตัวลงมาในท่าดิ่งโดยให้ขาลงก่อน ก็จะสู่พื้นที่อย่างปลอดภัย

สาธิตวิธีใช้รอกหนีไฟ

การสาธิตการใช้งานรอกหนีไฟ ที่ทาง Seohan ได้รับเกียรติจากสถาบันศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ เข้าไป สาธิตวิธีการใช้ และให้คำแนะนำให้แก่พนักงาน เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้สามารถใช้งานได้จริง สะดวกและรวดเร็ว

รีวิวลูกค้า

รอกหนีไฟSeohanตัวช่วยหนีไฟใกล้ตัวคุณนำเข้าอันดับ1จากเกาหลี
มาอยู่คอนโดคนเดียวกลัวเหตุฉุกเฉิน จึงอยากมีรอกหนีไฟติดบ้านไว้ให้อุ่นใจค่ะ

คุณส้ม (นักศึกษา)

รีวิวรอกหนีไฟ
วางใจใช้ รอกหนีไฟ Seohan เช่นกัน เพราะอยู่บนคอนโดตึกสูง หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะได้สามาถช่วยตัวเองและครอบครัวได้นะครับ

คุณศุภกิจ (ธุรกิจส่วนตัว)

รีวิวรอกหนีไฟ (2)
วางใจใช้รอกหนีไฟ Seohan เพราะทางทีมงานมั่นใจและคิดว่ารอกหนีไฟเป็นตัวช่วยที่ดีอีกหนึ่งตัวในการเกิดเพลิงไหม้ได้จริงๆ

ศูนย์การฝึกอบรมนักดับเพลิง จ.ฉะเชิงเทรา

รีวิวรอกหนีไฟ (3)
วางใจใช้รอกหนีไฟ Seohan เพราะที่บ้านคุณแม่เป็นผู้สูงอายุ กลัวเหตุฉุกเฉินจะช่วยท่านไม่ทันจึงอยากมีรอกหนีไฟ Seohan ติดบ้านไว้

คุณฝ้าย (เจ้าของกิจการ)