อุปกรณ์หนีไฟ ช่วยหนีภัยจากตึกสูง

หมายเลขที่ได้รับการอนุมัติ

 • อุปกรณ์ LS BELT สามารถใช้ช่วยให้คุณลงสู่ภาคพื้นดินจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูง 150 กก.
 • จดสิทธิบัตร 10-2012-0154069

01. ขัอมูลจำเพาะสำหรับรอกหนีไฟ
Floor 3F 4F 5F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F
Length 9m 12m 15m 21m 24m 27m 30m 33m 36m 39m
Weight 4.6kg 4.85kg 5.1kg 5.6kg 5.85kg 6.1kg 6.35kg 6.6kg 6.85kg 7.1kg
รอกหนีไฟ01
รอกหนีไฟ07
รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ
รอกหนีไฟ03
รอกหนีไฟ02
รอกหนีไฟ06

รอกหนีไฟ

02. วิธีการใช้รอกหนีไฟ

รอกหนีไฟ

รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ
1.นำห่วงล็อค  ล็อคให้ติดกับกำแพงด้านใน แล้วยื่นด้านที่มีตัวรอกออกมานอกหน้าต่าง
รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ
2. เชื่อมต่อสายของรอกให้ผูกติดกับห่วงให้เรียบร้อย
รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ
3. โรยเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่าง
รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ
4. สวมเข็ดขัดนิรภัยไว้ใต้แขนให้เข็มขัดรัดรอบอกรูดตัวล๊อคเข้ามาให้สุด
รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ
5. โรยตัวลงมาในท่าดิ่งโดยให้ขาลงก่อน ก็จะสู่พื้นที่อย่างปลอดภัย
03. รายละเอียดสินค้า
 1. สามารถนำมาใช้ได้ อย่างต่อเนื่องโดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก. เท่านั้น
 2. อุปกรณ์ LS Belt ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ทั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 3. รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่อัตราเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น
04. คุณลักษณะ
 1. อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี
 2. อุปกรณ์ประกอบใน LS BELT เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับอากาศยาน/องคืกรการบินเพื่อให้ความทนทานสูงสุดในการใช้งาน
05. คำเตือน
 1. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินให้โรยตัวเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่างเพื่อโรยตัวออกจากที่สูง
 2. ห้ามนำมาใช้ในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่กรณี การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นอันขาด อาจก่อนให้เกิดอันตรายได้
 3. ห้ามนำสินค้า หรืออุปกรณ์วัสดุที่ใช้นำไปเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด เพราะวัสดุอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามสินค้าของเราอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 4. สินค้าจะต้อง มีการติดตั้ง และ ใช้งานตาม มาตรฐาน ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ใน ตราสาร อพยพ ( NFSC )
06. พื้นที่ที่เหมาะในการใช้
 • เหมาะกับสถานที่ที่มีอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน อาคารสำนักงาน เป็นต้น
07. การเก็บรักษา
 1. ให้เก็บไว้ ในสถานที่ ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2. ปฎิบัติตามหรือจัดเก็บและบำรุงรักษาตามข้อแนะนำที่แนบมา
รอกหนีไฟ อุปรณ์หนีไฟ