Seohan รับปรึกษาและออกแบบทางหนีไฟสำหรับอาคารสูง

 • ทุกวันนี้ เรามักจะเห็นตึกสูงบนกรุงเทพ มีมากมายหลากหลายที่อื่น แต่บนความสูง ที่มีวิว สวยรายล้อม ให้ทัศนียภาพ ที่สวยงาม แต่อีกสิ่งนึงที่ต้องมีสำหรับ ตึกสูง และไม่ประมาทไม่ได้เลยนั่นก็คือความปลอดภัย นั้นเองค่ะ ซึ่ง Seohan ของเรา ก็เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่สามาถช่วยให้คุณปลอดภัยจาก ตึกสูงในสถานการณ์ฉุกเฉินได้เช่นกัน
 • เพราะ Seohan ของเราก็ได้รับเกียรติจากตึกสูงในกรุงเทพ หลากหลายสถานที่ ไปอบรมให้กับพนักงาน เกี่ยวกับการอพยพสำหรับเพลิงไหม้ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง จะได้สามารถช่วยเหลือตนเอง และเพื่อนร่วมงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
 • อีกด้วยนะคะ ทั้งนี้ Seohan ของเรายัง สามาถช่วยท่านคิดและออกแบบทางหนีไฟให้กับคุณได้ พร้อมทั้งเรายังมีบุคลาการที่สามารถให้คำแนะนำเรื่องการหนีไฟและสาธิตวิธีการใช้ให้กับอาคารสูงของคุณและพนักงานของคุณ ฟรี

4 ขั้นตอนง่ายๆ ในการติดต่อและปรึกษาเรา

1233

1. คลิกกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดของท่านที่เมนูด้านล่างนี้

1111

2. หลังจากกรอกข้อมูลติดต่อลงบน google form จะมีเจ้าหน้าที่ของเรา ติดต่อเพื่อเตรียมอุปกรณ์ไปสาธิต

1212

3. ลงสถานที่จริง พร้อมสาธิตและปฎิบัติและให้คำแนะนำแก่พนักงานทุกท่าน

4. ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า พร้อมใช้งานได้ทันที

วิธีการสาธิตรอกหนีไฟสำหรับอาคารสูง

จากวิดีโอนี้ ทาง Seohan ได้รับความไว้วางใจจาก Marriott สุขุมวิท 57 และเลือกใช้ รอกหนีไฟ จาก Seohan  ในการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อจะได้

 • ช่วยตัวเองและสามารถช่วยเพื่อนร่วมงานในสถานการณ์จริง
 • โดยใช้ระยะเวลาอันรวดเร็ว

ทาง Seohan ต้องขอบขอบคุณทางเทศบาล คลองหลวงแพ่ง ที่วางใจไว้บริการสินค้าจากเรา

จากวิดีโอนี้ ทาง Seohan ได้รับความไว้วางใจจาก ศูนย์การฝึกอบรมนักดับเพลิง จ.ฉะเชิงเทรา และเลือกใช้ รอกหนีไฟ จาก Seohan  ในการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง เพื่อจะได้

 • ช่วยชีวิตคนจากตึกสูง
 • ระยะเวลาอันรวดเร็ว

ทาง Seohan ต้องขอบขอบคุณทางเทศบาล คลองหลวงแพ่ง ที่วางใจไว้บริการสินค้าจากเรา

กฎหมายข้อบังคับและมาตรฐานความปลอดภัยในอาคาร เรื่องทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางหนีไฟในอาคาร ที่มีกฎหมายอาคารออกข้อบังคับต่าง ๆ ให้ผู้ออกแบบยึดเป็นแนวทางในการออกแบบอาคาร เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้สอยอาคาร กฎหมายอาคารที่ควบคุมรายละเอียดของบันไดหนีไฟ รวมถึงมาตรฐานการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับบันไดหนีไฟ มีดังต่อไปนี้
 1. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (ใช้สำหรับอาคารขนาดใหญ่พิเศษและอาคารสูง)
 2. กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (ใช้สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร)
 3. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคารปี พ.ศ. 2544
 4. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ข้อกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร พ.ศ. 2531
 5. กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548
 6. ระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ว่าด้วยมาตรฐานอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ พ.ศ. 2544
จะเห็นได้ว่าในข้อกำหนดและกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร ว่าด้วยเรื่องทางหนีไฟและบันไดหนีไฟนั้น มีหลายตัวบทกฎหมาย และยังมีเนื้อหาที่ค่อนข้างคล้ายกัน เนื่องจากมีการกำหนด และพัฒนาตัวบทกฎหมายขึ้นมาเรื่อยๆ
  กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆนี้ มีการจัดทำขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารหากเกิดกรณีเพลิงไหม้ ดังนั้นสถาปนิกควรจะศึกษา และทราบข้อกำหนดนี้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร

อุปกรณ์นิรภัยของ Seohan

I1043

บันไดหนีไฟ

อีกหนึ่งสินค้าที่เหมาะสำหรับอาคารสูงทุกประเภท

สาธิตวิธีการใช้รอกหนีไฟ รอกหนีไฟ อุปกรณ์หนีไฟ seohan

ถังดับเพลิง

อุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ ไว้สำหรับการดับเพลิงไหม้ที่ยังไม่ลุกลาม