รอกหนีไฟ

เคลื่อนย้ายชีวิตออกห่างจากอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินในขณะที่มีคนที่คุณห่วงใยติดอยู่ในอาคาร รอกหนีไฟคืออุปกรณ์ช่วยชีวิต!! คนที่คุณห่วงใยสามารถใช้ รอกหนีไฟ โรยตัวจากอาคารลงสู่ชั้นล่างอย่างทันเวลาและปลอดภัย

Feature คุณลักษณะ :
 • ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินผู้อพยพสามารถใช้โรยตัวจากที่สูง ลงสู่ชั้นล่างโดยเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยน้ำหนักตัวของผู้ลง รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่อัตราเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น
 • อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี
 • อุปกรณ์ประกอบใน รอกหนีไฟ เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับอากาศยาน/องค์กรการบินเพื่อให้ความทนทานสูงสุดถึง 150 กก.
 • รอกหนีไฟ มาพร้อมเข็มขัดนิรภัยทั้ง 2 ด้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสลับขึ้นลงเวลาเกิดเหตุ
How to use วิธีการใช้อุปกรณ์ :
 • สวมเข็มขัดนิรภัยไว้ใต้แขนให้เข็มขัดรัดรอบอก
 • รูดตัวล๊อคเข้ามาให้สุด
 • โรยตัวในท่าดิ่งโดยให้ขาลงก่อน
รอกหนีไฟ คือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตท่านและคนที่ท่านรักจากเพลิงไหม้ ที่มีเข็มขัดนิรภัย 2 ด้าน
ชุดอุปกรณ์
 1. กล่องเก็บอุปกรณ์
 2. ห่วงยึด
 3. อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
 4. เข็มขัดนิรภัย
 5. เชือก
 6. ล้อเก็บเชือก
 7. อุปกรณ์ยึดติดกับผนัง
อุปกรณ์ รอกหนีไฟ
 • ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เท่านั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอัตรายได้
 • รอกหนีไฟ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก. เท่านั้น
การทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัย Korea Institute of Fire Industry & Technology
 • ผ่านการทดสอบโดยสถาบันความปลอดภัย
 • ติดตั้งง่าย
 • พร้อมใช้งาน
 • นำคนที่ท่านรักสู่พื้นที่ปลอดภัย
“ใช้ง่าย สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว ที่สำคัญปลอดภัย”

รอกหนีไฟ

02. วิธีการใช้

รอกหนีไฟ

รอกหนีไฟ อุปกรณ์หนีไฟ
1.นำห่วงล็อค  ล็อคให้ติดกับกำแพงด้านใน แล้วยื่นด้านที่มีตัวรอกออกมานอกหน้าต่าง
2. เชื่อมต่อสายของรอกให้ผูกติดกับห่วงให้เรียบร้อย
3. โรยเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่าง
4. สวมเข็ดขัดนิรภัยไว้ใต้แขนให้เข็มขัดรัดรอบอกรูดตัวล๊อคเข้ามาให้สุด
5. โรยตัวลงมาในท่าดิ่งโดยให้ขาลงก่อน ก็จะสู่พื้นที่อย่างปลอดภัย
03. รายละเอียดสินค้า
 1. สามารถนำมาใช้ได้ อย่างต่อเนื่องโดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก. เท่านั้น
 2. อุปกรณ์ LS Belt ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ทั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 3. รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่อัตราเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น
04. คุณลักษณะ
 1. อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี
 2. อุปกรณ์ประกอบใน LS BELT เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับอากาศยาน/องคืกรการบินเพื่อให้ความทนทานสูงสุดในการใช้งาน
05. คำเตือน
 1. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินให้โรยตัวเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่างเพื่อโรยตัวออกจากที่สูง
 2. ห้ามนำมาใช้ในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่กรณี การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นอันขาด อาจก่อนให้เกิดอันตรายได้
 3. ห้ามนำสินค้า หรืออุปกรณ์วัสดุที่ใช้นำไปเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด เพราะวัสดุอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามสินค้าของเราอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 4. สินค้าจะต้อง มีการติดตั้ง และ ใช้งานตาม มาตรฐาน ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ใน ตราสาร อพยพ ( NFSC )
06. พื้นที่ที่เหมาะในการใช้
 • เหมาะกับสถานที่ที่มีอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน อาคารสำนักงาน เป็นต้น
07. การเก็บรักษา
 1. ให้เก็บไว้ ในสถานที่ ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2. ปฎิบัติตามหรือจัดเก็บและบำรุงรักษาตามข้อแนะนำที่แนบมา
หมายเลขที่ได้รับการอนุมัติ
 • อุปกรณ์ LS BELT สามารถใช้ช่วยให้คุณลงสู่ภาคพื้นดินจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูง 150 กก.
 • จดสิทธิบัตร 10-2012-0154069
01. ขัอมูลจำเพาะสำหรับรอกหนีไฟ
Floor 3F 4F 5F 6F 7F 8F 9F 10F 11F 12F 13F 14F 15F
Length 9m 12m 15m 18m 21m 24m 27m 30m 33m 36m 39m 42m 45m
Weight 4.6kg 4.85kg 5.1kg 5.35kg 5.6kg 5.85kg 6.1kg 6.35kg 6.6kg 6.85kg 7.1kg 7.35kg 7.6kg
รอกหนีไฟ
รอกหนีไฟ อุปรณ์หนีไฟ