รอกหนีไฟ

เคลื่อนย้ายชีวิตออกห่างจากอัคคีภัยอย่างรวดเร็วและปลอดภัย เมื่อเกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินในขณะที่มีคนที่คุณห่วงใยติดอยู่ในอาคาร รอกหนีไฟคืออุปกรณ์ช่วยชีวิต!! คนที่คุณห่วงใยสามารถใช้ รอกหนีไฟ โรยตัวจากอาคารลงสู่ชั้นล่างอย่างทันเวลาและปลอดภัย

Feature คุณลักษณะ :
 • ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินผู้อพยพสามารถใช้โรยตัวจากที่สูง ลงสู่ชั้นล่างโดยเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติด้วยน้ำหนักตัวของผู้ลง รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่อัตราเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น
 • อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี
 • อุปกรณ์ประกอบใน รอกหนีไฟ เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับอากาศยาน/องค์กรการบินเพื่อให้ความทนทานสูงสุดถึง 150 กก.
 • รอกหนีไฟ มาพร้อมเข็มขัดนิรภัยทั้ง 2 ด้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสลับขึ้นลงเวลาเกิดเหตุ
How to use วิธีการใช้อุปกรณ์ :
 • สวมเข็มขัดนิรภัยไว้ใต้แขนให้เข็มขัดรัดรอบอก
 • รูดตัวล๊อคเข้ามาให้สุด
 • โรยตัวในท่าดิ่งโดยให้ขาลงก่อน
รอกหนีไฟ คือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตท่านและคนที่ท่านรักจากเพลิงไหม้ ที่มีเข็มขัดนิรภัย 2 ด้าน
ชุดอุปกรณ์
 1. กล่องเก็บอุปกรณ์
 2. ห่วงยึด
 3. อุปกรณ์ควบคุมความเร็ว
 4. เข็มขัดนิรภัย
 5. เชือก
 6. ล้อเก็บเชือก
 7. อุปกรณ์ยึดติดกับผนัง
อุปกรณ์ รอกหนีไฟ
 • ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้เท่านั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอัตรายได้
 • รอกหนีไฟ สามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก. เท่านั้น
การทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัย Korea Institute of Fire Industry & Technology
 • ผ่านการทดสอบโดยสถาบันความปลอดภัย
 • ติดตั้งง่าย
 • พร้อมใช้งาน
 • นำคนที่ท่านรักสู่พื้นที่ปลอดภัย
“ใช้ง่าย สะดวก คล่องตัว รวดเร็ว ที่สำคัญปลอดภัย”

รอกหนีไฟ

02. วิธีการใช้

รอกหนีไฟ

รอกหนีไฟ อุปกรณ์หนีไฟ
1.นำห่วงล็อค  ล็อคให้ติดกับกำแพงด้านใน แล้วยื่นด้านที่มีตัวรอกออกมานอกหน้าต่าง
2. เชื่อมต่อสายของรอกให้ผูกติดกับห่วงให้เรียบร้อย
3. โรยเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่าง
4. สวมเข็ดขัดนิรภัยไว้ใต้แขนให้เข็มขัดรัดรอบอกรูดตัวล๊อคเข้ามาให้สุด
5. โรยตัวลงมาในท่าดิ่งโดยให้ขาลงก่อน ก็จะสู่พื้นที่อย่างปลอดภัย
03. รายละเอียดสินค้า
 1. สามารถนำมาใช้ได้ อย่างต่อเนื่องโดยสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 150 กก. เท่านั้น
 2. อุปกรณ์ LS Belt ใช้เฉพาะกรณีฉุกเฉินหรือเพลิงไหม้ทั้นการใช้งานที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
 3. รอกจะควบคุมให้ผู้โรยตัวลงสู่ชั้นล่างด้วยความเร็วสม่ำเสมอที่อัตราเฉลี่ย 70 ซม./วินาที หรือเทียบเท่า 4 วินาที/ชั้น
04. คุณลักษณะ
 1. อุปกรณ์นี้ได้ผ่านการทดสอบโดยสถาบันรับรองความปลอดภัยระดับสูงจากประเทศเกาหลี
 2. อุปกรณ์ประกอบใน LS BELT เป็นเชือกถักหุ้มลวดที่ใช้สำหรับอากาศยาน/องคืกรการบินเพื่อให้ความทนทานสูงสุดในการใช้งาน
05. คำเตือน
 1. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเหตุฉุกเฉินให้โรยตัวเชือกออกไปด้านนอกหน้าต่างเพื่อโรยตัวออกจากที่สูง
 2. ห้ามนำมาใช้ในกรณีอื่นๆที่ไม่ใช่กรณี การเกิดเหตุเพลิงไหม้ เป็นอันขาด อาจก่อนให้เกิดอันตรายได้
 3. ห้ามนำสินค้า หรืออุปกรณ์วัสดุที่ใช้นำไปเปลี่ยนแปลงเด็ดขาด เพราะวัสดุอาจจะไม่ได้มาตรฐานตามสินค้าของเราอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้
 4. สินค้าจะต้อง มีการติดตั้ง และ ใช้งานตาม มาตรฐาน ความปลอดภัยจากอัคคีภัย ใน ตราสาร อพยพ ( NFSC )
06. พื้นที่ที่เหมาะในการใช้
 • เหมาะกับสถานที่ที่มีอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน อาคารสำนักงาน เป็นต้น
07. การเก็บรักษา
 1. ให้เก็บไว้ ในสถานที่ ที่เห็นได้ชัดเจน เพื่อสะดวกในการหยิบใช้ เวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน
 2. ปฎิบัติตามหรือจัดเก็บและบำรุงรักษาตามข้อแนะนำที่แนบมา
หมายเลขที่ได้รับการอนุมัติ
 • อุปกรณ์ LS BELT สามารถใช้ช่วยให้คุณลงสู่ภาคพื้นดินจากเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย
 • สามารถรับน้ำหนักได้สูง 150 กก.
 • จดสิทธิบัตร 10-2012-0154069
01. ขัอมูลจำเพาะสำหรับรอกหนีไฟ
Floor3F4F5F6F7F8F9F10F11F12F13F14F15F
Length9m12m15m18m21m24m27m30m33m36m39m42m45m
Weight4.6kg4.85kg5.1kg5.35kg5.6kg5.85kg6.1kg6.35kg6.6kg6.85kg7.1kg7.35kg7.6kg
รอกหนีไฟ
รอกหนีไฟ อุปรณ์หนีไฟ